Hlavní O společnosti
Historie společnosti Tisk Email

Historie naší společnosti započala rokem 1990. Seznamte se s důležitými mezníky jejího vývoje:

 • V roce 1990 vznikla firma jako fyzická osoba pod názvem Ing. František Schröpfer – EKONOMSERVIS. Hlavním zaměřením byla činnost ekonomických a organizačních poradců, činnost účetních poradců a daňové poradenství.
 • V roce 1996 se firma EKONOMSERVIS účastnila výběrového řízení pro vybudování Regionálního poradenského a informačního centra (RPIC), výběrové řízení organizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Delegatura Evropské unie v Praze. V tomto výběrovém řízení firma uspěla a byla mezi ní a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) zastoupeným Agenturou pro rozvoj podnikání (ARP) uzavřena smlouva o poskytování poradenských a konzultačních služeb pro malé a střední podnikatele v okrese Přerov a Olomouc s podporou rozvojových programů PHARE.
 • 1. března 1997 vznikla nová právnická osoba pod obchodním jménem RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., která převzala významnou část podnikatelských aktivit fyzické osoby a nově začala provozovat regionální poradenské a informační centrum. Kanceláře firmy se nacházely na adrese Přerov, Wurmova ul. 2.
 • V roce 1997 se firma stala členem Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) a od počátku členství se aktivně podílela na realizaci jeho programu.
 • V roce 1998 a 1999 se poradci firmy zúčastnili speciálních vzdělávacích kurzů pořádaných německou poradenskou firmou DGM pod patronací Deutsche Bank.
 • V roce 2000 firma získala certifikaci systému řízení jakosti podle normy ISO 9002:1994 pro „Ekonomické, organizační a daňové poradenství a služby pro veřejnoprávní a soukromý sektor“ – certifikaci provedla firma MOODY International Ltd. z Velké Británie.
 • V roce 2000 se firma úspěšně zúčastnila opakovaného výběrového řízení na zřízení RPIC, její působnost byla rozšířena o okres Prostějov.
 • V roce 2000 jsme otevřeli pobočku v Olomouci, Kosmonautů 8
 • Od roku 2002 se intenzivně věnujeme zpracovávání a realizaci evropských projektů.
 • V roce 2003 firma obhájila certifikaci systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2000 pro „Ekonomické, organizační a daňové poradenství a služby pro veřejnoprávní a soukromý sektor“ – certifikaci provedla firma MOODY International Ltd. z Velké Británie.
 • V roce 2004 firma přesídlila v Přerově do nově rekonstruovaných reprezentativních prostor v centru města (dnešní sídlo firmy Blahoslavova 72/4) a zcela obnovila své technické zázemí.
 • V letech 2005 -2008 jsme úspěšně realizovali vlastní projekty z oblasti lidských zdrojů spolufinancované EU
 • V roce 2006 jsme otevřeli pobočku v Prostějově, Netušilova 7. Firma obhájila certifikaci systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2001 pro „Účetní, ekonomické, organizační a daňové poradenství pro podnikatelský a veřejnoprávní sektor“ u českého zastoupení britské společnosti NQA
 • V roce 2008 jsme z personálních důvodů uzavřeli pobočku v Prostějově
 • V roce 2009 jsme rozšířili pobočku Olomouc a přestěhovali ji do nových prostor v centu města na Pavelčákovu ul. č. 6

 

 

 
Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner