Hlavní Projekty Projekt Dílčí kvalifikace
Projekt Dílčí kvalifikace
Projekt dílčí kvalifikace - 1.3. 2012 - 28. 2. 2014 Tisk Email

Na základě novely živnostenského zákona z roku 2008 jsou pro některé živnosti dány nové podmínky, které znamenají, že pro výkon určitých povolání musí mít osoby patřičné kvalifikace (např. strážný, detektiv). Tyto zpřísňující podmínky musí být splněny od poloviny roku 2012. Doposud realizované zkoušky, které vedou k získání dílčí kvalifikace, ukázaly na to, že účastníci nejsou bez kvalitní přípravy formou kurzu schopni úspěšně zvládnout zkoušky. Kvalitně zpracované přípravné kurzy však mohou změnit úspěšnost zkoušek.

Národní soustava kvalifikací definuje postupně další kvalifikace, které jsou nutné pro výkon různých povolání, které nejsou běžně vyučovány na středních školách. Kvalifikační standardy k nim již existují, ale příprava na složení zkoušek ani kurzy k jejich úspěšnému složení nejsou vytvořeny. Přitom se jedná o kvalifikace takových pracovních pozic, které jsou velice rozšířené na trhu práce, ale potenciální méně kvalifikovaní zaměstnanci/nezaměstnaní takové znalosti nemají (např. úklid v nemocničních zařízeních,v potrav. provozech).

V evidenci nezaměstnaných v Ol. kraji je např. cca 1300 osob, které hledají zaměstnání jako úklidoví pracovníci. S příchodem nové legislativy budou mít větší problém získat zaměstnání, pokud nebudou mít doplněnou kvalifikaci (tzn. zkoušky z dílčí kvalifikace). Na druhé straně i zaměstnavatelé (např. úklidové firmy) se změnou legislativy budou nuceni mít své zaměstnance kvalifikované, byť se jedná o pracovníky úklidu. Současná nabídka dalšího vzdělávání se proto nutně musí postupně doplnit o vzdělávání v oblastech dílčích kvalifikací.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji v oborech, které nejsou vyučované na středních školách (např. strážný, detektiv). Vzdělávací programy vytvořené v rámci projektu povedou k získání dílčích kvalifikací (dále jen DK), jež definuje Národní soustava kvalifikací (dále jen NSK).

Nejedná se přitom jen o dočasnou potřebu rozšíření nabídky dalšího vzdělávání. Intenzivní spoluprací s odborníky ve vybraných oblastech budou vytvořeny vzdělávací programy, které budou akreditovány u MŠMT. U jednotlivých ministerstev budou vyřizovány pro DK autorizace oprávněné osoby žadatele. Méně kvalifikované osoby dostanou možnost doplnit si kvalifikaci a mít tak větší šanci na udržení stávajícího zaměstnání nebo v případě nezaměstnaných na získání zaměstnání.

Smyslem projektu je tedy v konečném důsledku snížit nezaměstnanost v Olomouckém kraji.

V rámci tvorby studijních opor ke vzdělávacím programům musí být proškoleni samotní tvůrci programů (tj.lektoři), aby mohli začlenit do klasické výuky také e-learningové prvky. Lektoři si rozšíří své znalosti, které budou využitelné pro další kurzy.

Odkazy na další informace o přípravných kurzech:

 

 


Copyright © 2020 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.
 
Naše projekty:
Banner
Banner
Účastníme se projektu:
Sbírej toner