Daňové poradenství představuje ve svém komplexu velmi náročnou disciplínu spojující ekonomické, právní, účetní a daňové znalosti do jednoho podnikatelského oboru. Garanci tohoto oboru zabezpečuje Komora daňových poradců České republiky. Bez složení náročných kvalifikačních zkoušek a členství v této profesní organizaci nemůže být daňové poradenství poskytováno (s výjimkou advokátů). Našim klientům můžeme nabídnout profesionální servis Ing. Františka Schröpfera, MBA, daňového poradce č. 433 a Ing. Jany Schröpferové, daňového poradce č. 2315, která je také auditorkou č. 1897, vše s podporou pracovníků účetní a daňové kanceláře. Oba daňoví poradci jsou také zapsáni v Evropském seznamu daňových poradců.

Klientům nabízíme:

 • poradenství při zahájení podnikání – vhodně zvolený typ podnikatelského subjektu může výrazně ovlivnit Vaše daňové povinnosti
 • poradenství před investičním rozhodnutím
 • posouzení ekonomických a daňových dopadů plánovaných obchodních vztahů a operací
 • kontrola účetnictví (i zpětně) a optimalizace daňových povinností
 • průběžné konzultace k účetním a daňovým problémů firmy
 • zpracování všech typů daňových přiznání pro tuzemské i zahraniční subjekty
 • odklad daňových přiznání
 • zastupování daňových poplatníků před finančními úřady v ČR na základě plné moci omezené i generální
 • zastupování daňových poplatníků před soudy ČR při řešení daňových sporů
 • elektronická komunikace se státní správou – finanční úřady, správa sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny
 • samozřejmostí je firemní pojištění odpovědnosti za případné škody vzniklé při výkonu povolání

Kontaktujte nás!

Blahoslavova 72/4
Přerov I - město
750 02

Mobil: (+420) 777695885, 774521250

Email: rpic@ekonomservis.cz   
Website: www.ekonomservis.cz

Naše osvědčení