Naše služby v oblasti poradenství aktuálně reagují na požadavky podniků, firem a také na vývoj ekonomiky v ČR. 

Nabízíme Vám:

 • Řízení nákladů
  Cílem řízení nákladů je dlouhodobé zlepšování nákladových položek tak, aby se trvale zvyšovala konkurenceschopnost podniku. Řízení nákladů tedy není pouze nástroj, který poskytuje při zhoršování výsledků alternativy jednání a záchytné body pro snížení a opravu nákladů. Strategické řízení nákladů v rozhodující míře přispívá k tomu, aby se zabránilo nepříjemným situacím a krizím a podnik prosperoval i v krizových situacích.
 • Finanční analýzy a rozbory
  Analýzy a rozbory významnou měrou napomáhají ke zprůhlednění stavu firmy. Jednotlivé ukazatele jako výstupy finanční analýzy odhalují silná a slabá místa podniku či společnosti.
 • Krizový management
  Dostala-li se Vaše firma do problémů a prosté řízení nákladů ji není schopné revitalizovat, je poslední záchranou před podáním návrhu na insolvenční řízení přechod na krizové řízení (krizový management).
 • Kalkulace a rozpočty
  Napomohou Vám rychleji a přesněji vyhodnotit ekonomickou náročnost výroby a připravovaných projektů.

Kontaktujte nás!

Blahoslavova 72/4
Přerov I - město
750 02

Mobil: (+420) 777695885, 774521250

Email: rpic@ekonomservis.cz   
Website: www.ekonomservis.cz

Naše osvědčení