Firma disponuje velmi kvalifikovaným týmem pracovníků s dlouholetou praxí, který je schopen řešit i ty nejsložitější případy v oblasti účetnictví a daňové evidence.

Jsme připraveni Vám poskytnout tyto služby:

 • vedení účetnictví v reálném čase i jednorázově
 • rekonstrukce účetnictví i za více účetních období
 • kontrola účetnictví včetně analýz chyb a nedostatků zakládajících možnost pokuty od finančních úřadů
 • dohled nad vedením účetnictví
 • poradenství v oblasti účetnictví i souvisejících agend
 • zpracování mzdového účetnictví včetně vedení předepsaných evidencí a plnění souvisejících povinností
 • vedení daňové evidence v předepsaném rozsahu
 • zpracování pomocných knih a evidencí potřebných pro sestavení přiznání k dani z příjmů
 • zpracování průběžných účetních závěrek pro potřeby finančních ústavů a leasingových společností
 • sestavení roční účetní závěrky včetně zajištění jejího ověření auditorem
 • analýza výnosů a nákladů před sestavením přiznání k dani z příjmů
 • analýzy nákladů a výnosů jako podklad pro návrh ekonomických opatření směřujících k zefektivnění hospodaření
 • vypracování účetní metodiky, sestavení směrné účetní osnovy a účtového rozvrhu
 • zaškolení pracovníků (pokladní, fakturantka, účetní ...)
 • tvorba účetních směrnic dle požadavku a to jak pro účetnictví, tak i pro daňovou evidenci
 • další práce, rozbory a analýzy podle potřeb klientů

Kontaktujte nás!

Blahoslavova 72/4
Přerov I - město
750 02

Mobil: (+420) 777695885, 774521250

Email: rpic@ekonomservis.cz   
Website: www.ekonomservis.cz

Naše osvědčení